Skip to main content

bizalom

06.05 Isten biztatása

"Mert Ő mondotta... úgyhogy bízvást mondjuk" (Zsid 13,5-6).

06.03 Az ÚR titka

"Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz" (Zsolt 25,14).

05.31 Add Istennek az első helyet

"Jézus nem bízta magát reájuk, mert magától is tudta, mi volt az emberben" (Jn 2,24-25).

05.28 A meg nem kérdezett kijelentés

"És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" (Jn 16,23).

05.18 Gondos gondtalanság

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

04.22 Elmúló fény

"Mi pedig mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét" (2Kor 3,18).

04.04 A bizalmatlanság határai

"Íme eljön az óra... hogy eloszoljatok" (Jn 16,32).

03.11 Mennyei látás

"Én nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt" (Csel 26,19).

02.11 Felséges Úr

Dátum: 
2018.02.11

Zsoltárok 7,1-18

FELSÉGES ÚR

Dávidot hamisan vádolták. Bizonyos volt a vádakkal szembeni ártatlanságában. A 4, és 5. vers arra enged következtetni, hogy megvesztegetéssel és árulással vádolták. Ő azonban mindig becsületesen és nagylelkűen járt el még ellenségeivel szemben is; például, amikor megkímélte Saul életét. Joábnak azonban sohasem felejtette el, hogy könyörtelenül semmibe vette azt a kívánságát, hogy kímélje meg Absolont.

02.06 Megváltó

Dátum: 
2018.02.6

Jób 19,14-27

MEGVÁLTÓ

A 19. fejezetben Jób szenvedését egyrészt mélysége, másrészt változatossága jellemezte. Elkerülték barátai és ismerősei. Megvetették és bántalmazták még a gyermekek és szolgák is. Fizikailag visszataszító volt, ahogyan felesége világossá teszi számára. Senki sem mutat iránta természetes vonzalmat. Az emberek úgy vélték, hogy Isten bünteti. Szinte "csont és bőr" volt, ahogy mondanánk.

01.28 Izráel Csapatainak Istene

Dátum: 
2018.01.28

1Sámuel 17,38-51

01.19 Látomás és homály

"Rémülés és nagy sötétség szállt reá (Ábrahámra)" (1Móz 15,12).

01.11 Mibe kerül Isten iránti engedelmességem másoknak?

"...megragadtak egy cirénei Simonnevű férfit... és rátették a keresztfát..." (Lk 23,26).

Tartalom átvétel